Logo

Location Naša lokacija

Jovana Boškovića 6, Novi Sad

phone Pozovite nas

021 457 417, 021 557 120, 063 532 079

Dr Jasminka Bolesnikov

Biografija dr. Jasminka Bolesnikov

Ja sam dr. Jasminka Bolesnikov, rođena Gedošević specijalista pedijatar. Rođena sam u Vukovaru 10.10.1955. gde sam provela detinjstvo i ranu mladost, završila gimnaziju. Studije medicine sam upisala na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu. Nakon završenih studija, obavezni lekarski staž obavila sam u tada Pokrajinskoj bolnici (današnji Klinički Centar Vojvodine) u Novom Sadu. Nakon položenog stručnog-državnog ispita, položila sam ispit Socijalne predijatrije i stekla dozvolu i pravo da radim sa decom. Specijalizaciju pedijatrije sam obavila i završila na ,,Institutu za Zdravstvenu Zaštitu Dece i Omladine" Novi Sad. To je bilo moje profesionalno opredeljenje. Početak i sve protekle godine samostalnog stručnog rada, sa decom obavljala sam u službi ,,Zdravstvene Zaštite Dece i Omladine" u Domu Zdravlja Novi Sad. Tu sam radila oko 38 godina, gde sam dočekala i penziju. Sa zadovoljstvom sam ispratila generacije novosadske dece u dalji život. Kroz protekle godine ostvrila sam lični i porodični život. Ostvarena kao čovek humanista, majka dvojice sinova i baka dve predivne unučice. Nastavljam sa zadovoljstvom svoj stručno profesionalni rad u Poliklinici ,,Velisavljev" u Novom Sadu.

dr. Jasminka Bolesnikov