Logo

Location Naša lokacija

Jovana Boškovića 6, Novi Sad

phone Pozovite nas

021 457 417, 021 557 120, 063 532 079

Dr Dušanka Dobanovački

Biografija Dr Dušanka Dobanovački

Dušanka Dobanovački, lekar specijalista dečji hirurg, urolog i dečji urolog, vanredni profesor na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu od 2004.godine.Medicinski fakultet završila u Novom Sadu 1974. godine i tu odbranila magistarsku tezu pod naslovom Karekteristuike i značaj paratestikularnih anomalija u razvojnom dobu (1993.), i doktorsku disertaciju Korelacija operativnog i neoperativnog lečenja varikocele u razvojnom dobu (1999.).Stručno usavršavanje obavila u Hospital for Sick Children London, England (1983, 1985, 1995), Urologische Klinik und Poliklinik Mainz, Germany (1990), Kinderchirurgi Klinik Salzburg, Austria (2000), Kliničnom centru Ljubljana, u više navrata boravila u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta u Novom Beogradu i Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu.Tokom profesionalnog rada usmerila se na lečenje kongenitalnih anomalija urinarnog trakta. Poseban doprinos dala uvođenjem savremenog lečenja hipospadija, endoskopskog lečenja vezikoureteralnog refluksa i varikocele adolescenata. Bila je među pionirima, posle i doajenima, u prenatalnoj dijagnostici i ranom operativnom lečenju anomalija urinarnog trakta.Autor je monografija The Umbilicus (2003), Atlas kongenitalnih anomalija i oboljenja spoljašnjih genitalija u dece i adolescenata (2007), Kongenitalne anomalije i oboljenja reproduktivnih organa u razvojnom dobu (2007), saradnik је u nekoliko monografija i četiri udžbenika za studente medicine.Svoje uskustvo i rezultate rada prikazivala je na sastancima u zemlji i inostranstvu, kao i tekstovima u časopisima. Po pozivu je bila i predavač. Za doprinos u radu sekcije dečjih hirurga Srbije dobila je i Diplomu Sld-a (2003.) i Plaketu Sld-a (2014.). Za naučno-istraživački rad u oblasti prenatalne dijagnostike anomalija i ranom operativnom lečenju dobila je Godišnju nagradu SLD-a za naučno-istraživački rad 2004.Dr Dušanka Dobanovački