Logo

Location Naša lokacija

Jovana Boškovića 6, Novi Sad

phone Pozovite nas

021 457 417, 021 557 120, 063 532 079

Dr Milka Velisavljev-Pomoriški

Biografija dr Milke Velisavljev-Pomoriški

Dr Milka Velisavljev – Pomoriški rođena je u Beogradu. Osnovnu i srednju školu pohađala je u Novom Sadu, a potom je završila Medicinski fakultet u Novom Sadu. Diplomirala je 1. 02.1988.godine i to sa prosečnom ocenom 9,36. Obavezan lekarski staž obavila je na klinikama i institutima Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, a zatim i položila državni ispit.Takođe je završila kurs iz socijalne pedijatrije i specijalizaciju iz pedijatrije. Specijalistički ispit je položila 30. 06. 1997.god. Od 17.02. 1992. Osnivač je i vlasnik Specijalističke pedijatrijske ordinacije „Velisavljev“, koju je otvorila zajedno sa ocem, sestrom i bratom, takođe pedijatrima. Danas je osnivač i vlasnik Poliklinike „Velisavljev“, u kojoj i sama radi kao pedijatar. Dr Milka Velisavljev- Pomoriški je član Pedijatrijske sekcije Društva lekara Vojvodine i aktivni član Saveza Društava Vojvodine za borbu protiv raka. Udata i majka je tri odrasla sina.

milorad velisavljev