Logo

Location Naša lokacija

Jovana Boškovića 6, Novi Sad

phone Pozovite nas

021 457 417, 021 557 120, 063 532 079

Prof. Dr. Lazar Petković

Biografija Prof. Dr. Lazara Petkovića

Prof. dr LAZAR PETKOVIĆ
Poliklinika „VELISAVLJEV”
Novi Sad, ulica Jovana Boškovića 6
Mobtel: +381(0)63/532 079, +381(0)63/532 675
Telefon: +381(0)21/457 417, +381(0)21/457 008, +381(0)21/557 120
E mail: velisavljev.dr@gmail.com, drlazar.petkovic@gmail.com

BIOGRAFIJA


PETKOVIĆ (Dušan) LAZAR,
Rođen 14.07.1949. godine u Mladenovu, AP Vojvodina, R Srbija.
Kao lekar stažista i lekar opšte prakse radio u Domu zdravlja „Dr Mladen Stojanović“ u Bačkoj Palanci od 1974. do 1979. godine
Od 1979. do 2014. godine zaposlen je na Institutut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, na Klinici za dečju hirurgiju u Novom Sadu, Odeljenje ortopedije i traumatologije, kao lekar specijalista, zatim kao načelnik odeljenja.
Asistent je na Medicinskom fakultretu u Novom Sadu od 1994. godine, a profesor od 2004. godine, nastavni predmet Hirurgija.
U Specijalističkoj ordinaciji, zatim u Poliklinici „VELISAVLJEV“, radi od 2000. godine do danas, kao specijalista oropedije i traumatologije i dečje ortopedije.
Specijalizaciju iz dečje hirurgije završio je 1983. godine, specijalizaciju iz ortopedije i traumatologije 1987. godine, na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Rešenjem ministarstva zdravlja R. Srbije, 2005. godine, priznata mu je uža specijalizacija iz dečje ortopedije, prva u AP Vojvodini.
Završio je: Kurs iz socijalne pedijtraije, 1977/78. godine, na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine u Novom Sadu; Tečaj iz oblasti „Novija saznanja u dečjoj ortopediji“, 1983. godine, na Medicinskom fakultetu u Zagrebu; Tečaj „Traumatologija u suvremenoj medicini“, 1986. godine, na Medicinskom fakultetu u Zagrebu; „II Jugoslovenski tečaj ultrazvučne dijagnostike kongenitalne displazije kuka“, 1987. godine, na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu; „II tečaj hirurgije kuka i kolena „, 1987. godine, na Ortopedskoj klinici u Ljubljani; , „Internacionalni kurs zbrinjavanja kukova beba“, 1987. godine, na Medicinskom fakultetu u Beogradu; „II Jugoslovenski tečaj ultrazvučne dijagnostike sustava za kretanje“, 1989. godine, na Medicinskom fakultetu u Zagrebu; „Tečaj za izradu i aplikaciju plastičnih ortoza" 1991. godine,u Univerzitetskom kliničkom centru u Ljubljani., Viši kuurs lečenja preloma na Medicinskom fakultetu u Nišu, 2008. godine.
Dečjom ortopedijom i traumatologijom bavi se od 1983. godine, načelnik je Službe dečje ortopedije, traumatologije i neurohirurgije na Klinici za dečju hirurgiju u Novom Sadu, od 1988. godine do 2014. godine.
Magistar je medicinskih nauka od 1993. godine :“Karakteristike traumatizma kostiju karličnog prstena u razvojnom dobu”, a doktor medicinskih nauka od 1997. godine: “Dijagnostički i prognostički značaj morfološke i morfometrijske ultrasonografske verifikacije stanja bolnog kuka u razvojnom dobu”.
Predavač je Jugoslovenske škole za primenu ultrazvuka u medicini i veterini u od 1992. godine do 1998. godine. Voditelj i predavač u Jugoslovernskoj pedijatriskoj školi, u grupi ultrazvučne dijagnostike, od 1998. godine do 2004. godine. Voditelj je i predavač edukativnih seminara Centra za kontinuiranu edukaciju u zdravstvu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu: „Ultrazvučna dijagnoza razvojnog poremećaja kuka“, 2006. godine, „Ortopedski problemi u pedijatriji“, 2006. godine, „Ultrazvučna dijagnostika u dečjoj ortopediji“, 2007.godine i 2008. godine. Predavač je edukativnih seminara Centra za kontinuiranu edukaciju u zdravstvu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu: „Infekcije u neonatalnom uzrastu“, 2005. godine, „Kongenitalne anomalije lokomotornog sistema“, 2006. godine, „Porođajne povrede lokomotornog sistema novorođenčadi, 2006. godine, „Savremeni principi lečenja preloma kod dece i odraslih, 2007. godine. Takođe je predavač seminara Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i socijalnu politiku- Klinike za ginekologiju i akušerstvo Novi Sad- Institut za zaštitu zdravlja dece i omladine Novi Sad: „Tretman novorođenčadi sa kongenitalnim anomalijama“, 2006. godine.
Do sada je objavio189 stručnih i naučnih radova, kao saradnik učestvovao je u pisanju 16 knjiga i monografija i 2 CD izdanja.
Kao saradnik učestvovao je u realizaciji četiri naučna projekta: „Rano otkrivanje i lečenje najčešćih mana lokomotornog sistema, 1985-1991. godine, „Politraumatizam dece i adolescenata u Vojvodini, 1985-1991. godine, „Aktuelni problemi zbrinjavanja i prevencije traumatizma u razvojnom dobu, 1994-2000. godine, „Prevencija i lečenje kongtenitalnih hirurških anomalija u dece“, 2002-2006. godine.
U cilju usavršavanja iz dečje ortopedije i traumatologije boravio više puta u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu, Institutu za ortopediju i traumatologiju „Banjica“ u Beogradu, kao i Ortopedskim klinikama u Zagrebu i Ljubljani.
Član je Udruženu ortopeda i traumatologa Srbije (SOTA), Udruženju dečjih hirurga Srbije, Udrženja pedijatara Srbije, Srpskog lekarskog društva.
Dobitnik je Oktobarske nagrade Beograda za umetnost i nauku, 1994, godine, kao saradnik u knjizi Z. Vukašinović i saradnici: „Oboljenja dečjeg kuka“, Oktobarske nagrade Beograda za umetnost i nauku, 1994, godine.
Govori i piše nemački, a služi se engleskim jezikom.
Novi Sad, 15. 08. 2007. Prof. Dr Lazar Petković

Prof. Dr. Lazar Petković