Anatomije Muškarca - Mali Rečnik Za Roditelje

Anatomije muškarca - mali rečnik za roditelje

 • Testis – muška polna žlezda
 • Epididimis – žlezda koju čini izvijugani semeni kanal, pruža se od polne žlezde do semenih kesica
 • Vezikule seminales – semene kesice, nastavak semenih puteva
 • Prostata – kestenjača, muška polna žlezda
 • Uretra – mokraćna cev
 • Penis – muški polni ud
 • Glans – glavić polnog uda
 • Prepucijum – kožica, pokrivač glansa muškog polnog uda
 • Skrotum – kožna vrećica u kojoj su speštene muške polne žlezde
 • Smegma - u predelu između kožne navlake penisa i nalaze se mnogobrojne žlezde koje luče sekret koji kada se pomeša sa otpalim ćelijama kože i pokožice nastaje smegma. Ona je vidljiva golim okom ispod kože prepucijuma kao žućkasto-beličaste naslage i ima predstavlja normalnu pojavu. Iako nekad ima neprijatan miris i može čak biti u tečnom obliku ne predstavlja gnojni proces.
 • Urolog – specijalista za hirurgiju organa mokraćnog sistema, i reproduktivnih organa muškarca
 • Androlog – specijalista interne medicini koji se bavi poremećajima i bolestima muških reproduktivnih organa
 • Cirkumcizija-obrezivanje

Fiziološka fimoza

Svaki dečak se rađa sa glavićem (glans) koji je prekriven kožicom (prepucijum), koja štiti osetljiv gornji sloj od uticaja spoljašnje sredine (naročito dok je u periodu nošenja pelena). U uzrastu od 6 meseci, dečak postaje zatinteresovan za svoj polni ud i igra se njime kada je golišav. Ne treba mu to braniti jer na taj način upoznaje svoju seksualnost i postepeno, uz prijatnost, odlepljuje prepucijum od glavića. Nekada se roditeljima učini da je dete, prilikom takvog igranja, veoma grubo ali se ne treba plašiti jer sve što dete radi, radi samo do praga bola, tako da se sigurno neće povrediti. Ta faza je prolazna i za koji mesec, dete će svoju pažnju i interesovanje preneti na neke druge stvari iz svoje okoline.

U svetu postoje dva oprečna mišljenja urologa i dečjih urologa, kada je u pitanju postupak sa prepucijumom. Jedni kažu da ne treba ništa dirati pošto će dete, nakon svoje sedme godine, početi da se igra i odlepljuje glavić. Drugi stav (zastupa ga i autor ovih redova) jeste da treba posvetiti pažnju prepucijumu od prvog dana života dečaka. To znači da bi prilikom kupanja ili neposredno posle, trebalo nežno i blago povući kožicu, koliko je to moguće. Savetuje se i da se u periodu 6-9 meseci, pa i kasnije, kada dete može samostalno da sedi u kadici, ne stavljaju igračke, niti pena u vodu za kupanje, jer će tako dečak sam potražiti svoju „prvu igračku“ i početi da se igra sa njom. Postepeno i polako, nežno i blago, majka će povlačiti kožicu posle kupanja, dete će se igrati i do perioda 2-3 godine prepucijum će se proširiti i velikim delom, ako ne i u celini, odlepiti.

Ako, i pored nabrojanih mera, deo kožice ostane ulepljen, treba se javiti dečjem urologu koji će to rešiti stručno, u lokalnoj anesteziji (stavlja se krema sa anestetikom na glavić i kožicu i odlepljivanje uradi bezbolno). Odlepljivanje se radi samo ako je otvor prepucijum širine polnog uda. Kod klasične fimoze se ne radi.

Četvorogodišnje dete počinje samo da obavlja deo svoj higijene. Zato treba da mu se ukaže na dva potupka:

 1. Uvek se mokri sa čistim rukama i delimično podignutim prepucijumom, kako bi se oslobodio otvor mokraćne cevi. Kada se mokrenje završi, otrese se poslenja kap i kožica se vrati na svoje mesto tj glavić se pokrije.
 2. Svake večeri, prilikom kupanja ili tuširanja, kožica se povuče u potpunosti i vrati na svoje mesto.

Dečaka treba podsećati da ne zaboravi ovaj deo higijene kada otputuje u školu, u prirodu, na ekskurziju ili na letovanje kod bake na selo.

Patološka fimoza

Ako se prepucijumu ne posvećuje dovoljno pažnje i higijene, sam rub otvora kožice biva ukrućen nataloženim solima mokraćne kiseline, stvara se bela naslaga oblika čvrstog prstena i kožica se ne može prevlačiti. Sve do desete godine starosti deteta, kožica je još dovoljno elastična i postoji mogućnost da se stanje reši bez hirurške intervencije, ali uz neophodne savete dečjeg urologa. Konsultacija sa dečjim urologom je neophodna da bi se sagledala situacija i donela odluka o tome kako da se reši patološka fimoza. Operativno lečenje se primenjuje kada nema drugih rešenja.

Ako je otvor kožice jako sužen i pokuša se nasilno prevlačenje preko glansa, pa zatim ne može da se vrati u prvobitno stanje, napravljena je parafimoza. U ranom detinjstvu to najčešće urade roditelji ili neko od zdravstvenih radnika, a u pubertetu se dešava prilikom masturbacija. Parafimoza predstavlja hitno stanje, što znači da bi se što hitnije trebalo obratiti najbližoj dežurnoj bolnici.