Istina O Vakcinama

ISTINA O VAKCINAMA

Svedoci smo primetnog pada stope vakcinacije. Vođeni informacijama koje putem mas medija doturaju razni pseudo -religiozni i slični pokreti, a nedovoljno edukovani od strane stručnih lica, roditelji sve češće odlučuju da izuzmu svoju decu od vakcinisanja. Ako uzmemo u obzir to da je svaka epidemija rezlatat nedovoljne vakcinisanisti, shvatićemo da je krajnje vreme da se okrenemo razumu i nauci, kako bi se povećala stopa vakcinisane dece i iskorenile mnoge teške bolesti. Ova "debata" zaslužuje mnogo više pažnje medija, naučnih i zdravstvenih organizacija , lekarskih grupa i roditelja nego što joj se pridaje. Sa druge strane , roditelji koji ne žele da vakcinišu svoju decu svesno odlučuju da ignorišu preporuke stručnjaka iz oblasti infektivnih bolesti , imunologije,i epidemilogije tj. svesno ulaze u rizik. Stoga je dužnost pedijatara da stalno informišu roditelje o vakcinama kao dobrobiti čovečanstva. Brojne dileme i sumnjičavost prema vakcini su jasan pokazatelj oskudne edukacije, pa su naši pedijatri osmelili da još jednom razbiju predrasude pomoću relevantnih informacija.

Vakcina je preventivna mera, a ne tertman za vidna i opipljiva stanja i bolesti! U vreme kada su bolesti koje sprečavamo vakcinisanjem bile uobičajena pojava, za većinu ljudi je i sama pomisao o nevakcinisanju bila nezamisiva. Danas možemo sa sigurnošću reći da su vakcine generalno bezbedne i da su bolesti koje pokušavamo da srečimo vakcinisanjem svedene na domen apstarkcije. Vakcine su se čak pokazale toliko uspešnim kada je reč o smanjenju učestalosti pojavljivanja izvesnih bolesti da su se neki roditelji previše opustili! Tome je doprinela i činjenica da danas, u sopstvenom okruženju , roditelji uglavnom nemaju priliku da vide manifestacije bolesti protiv kojih se borimo vakcinisanjem. Napomenimo i to da su bolesti o kojima pričamo danas zaista retke ali vakcinisanje dece i svih nas bi trebalo praktikovati sve dok se one potpuno ne iskorene sa planete. Tako se održava imunitet većine zbog onih koji ne mogu da se vakcinišu iz izdravstvenih razloga, kao i zbog onih na koje vakcine ne deluju. Međutim , sve je veći procenat dece čiji roditelji traže izuzeće od vakcinacije, što ima uticaj na nastanak epidemija bolesti koje su inače obuhvaćene vakcinacijom. Primera radi, u Velikoj Britaniji, gde je MMR -autizam mit i nastao, epidemije malih boginja su i dalje prisutne! Ali taj podatak kao da zanemaruju antivakcinalisti koji svoju propagandu temelje na tvrdnji da su vakcine povezane sa neurološkim oboljenjima (na primer: autizam i autoimune bolesti). Zdrav razum opovrgava ove tvrdnje ! Da je MMR vakcina zaista uzrok autizma, već bi se pronašao lek za autizam, što se nije dogodilo. Dakle, veza između MMR vakcine i autizma ne postoji! Ali se zato, zbog odbijanja roditelja da vakcinišu decu MMR vakcinom, javljaju epidemije malih boginja u Evropi, SAD-u, pa čak i kod nas.

P.S Prema Svetskoj zdravstvenij organizaciji postoji 10 zabluda i istina o vakcinaciji o kojima se možete informisati na sajtu Svetske zdravstvene organizacije.