Loše Držanje Tela

LOŠE DRŽANJE TELA

LOŠE DRŽANJE TELA može da se javi u bilo kom uzrastu, mada postoje određeni vremenski periodi kada se organizam u razvoju izlaže posebnom opterećenju.

1.KRITIČAN PERIOD - tokom prve i druge godine života, kada dolazi do intenzivnog rasta, povećanja telesne mase i ubrzanog motoričkog razvoja (uspravljanja deteta).

2. KRITIČAN PERIOD - sedma godina života, kada se dete izlaže povećanim fizičkim opterećenjima zbog polaskom u školu (nošenje teške školske torbe , dugotrajno sedenje u školskoj klupi).

3.KRITIČAN PERIOD – pubertet, u kojem dolazi do naglog rasta, intenzivnog rada polnih žlezda i zatvaranjem nekih epifiznih hrskavica dugih kostiju skeleta. Loše držanje tela prepoznaje se po protruziji glave, povijenim ramenima, krilatim lopaticama, relaksaciji prednjeg trbušnog zida , prednjem nagibu karlice i kolenima koja idu unazad.Pri pregledu pacijent se posmatra sa prednje, bočne i zadnje strane.

Postoje 2 oblika lošeg držanja tela:

-NEUROLOŠKO - javlja se kao posledica nezrelosti centralnog nervnog sistema. Odlikuje se mišićnom hipotonija. Najčešće nestaje do 5te godine života (do 12-te, po nekim autorima). Karakteriše ga elastična antigravitaciona muskulatura , te ne zahteva tretman u vidu korektivnih vežbi.

-KINEZIOLOŠKO - postoje evidentna skraćenja muskulature, posebno ekstenzora leđa. Pravovremena dijagnoza je najvažniji elemenat uspešnog lečenja, uz blagovremeni korektivni tretman.