Odlazak Kod Logopeda

ODLAZAK KOD LOGOPEDA

Ukoliko se pitate da li je potrebno da svoje dete odvedete kod logopeda, najgore što možete da učinite za sebe, a prevashodno za svoje dete, je da dozvolite predrasudama da kreiraju vašu odluku! Razvojni poremećaji su oduvek pratili odrastanje dece, samo je vremenom medicina došla na ideju da se stavi na raspolaganje onima koji pate od spomenutih smetnji.

Pitate se da li smo baš slučajno izabrali termin „pate“? Nismo! Kao što i sami znate, okruženje je nemilosrdno. Među vršnjacima je naročito zastupljeno ismevanje dece koja pokazuju poteškoću pri ovladavanju nekom veštinom. O mukama kroz koje prolazi takvo dete je suvišno i govoriti! Deca imaju potrebu za identifikacijom sa socijalnom grupom, uglavnom sa svojim vršnjacima. Ukoliko su svesna da ne mogu da prate vršnjake u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, kod njim se razvija manjak samopouzdanja, osećanje niže vrednosti, postiđenost, želja za socijalnom izolacijom itd. Još kad dobiju potvrdu svoje „neadekvatnosti“ od strane vršnjaka, problem postaje kompleksan za rešavanje.

Nije li bolje prihvatiti istinu, da je detetu potrebna stručna pomoć i tako ga poštedeti navedenih neprijatnosti? Da rezimiramo, niko od nas nije savršen tj. svakome od nas je tokom odrastanja bila potrebna neka stručna pomoć (pulmologa, gastroenterologa, alergologa, ortopeda, oftalmologa...) Intervencija logopeda bar ne boli! A „tražiti dobro u svemu je mera našeg mentalnog zdravlja“! Zato budite srećni ukoliko ste u mogućnosti da svom detetu pomognete, a da ono to i ne oseti!

Specifični razvojni poremećaji govora i jezika predstavljaju indikaciju za obraćanje logopedu. To podrazumeva pregled, savet i tretman, ukoliko logoped smatra da je potreban. Pristup je idividualan, kao i u pedijatriji i psihologiji. Iskusan logoped je u stanju da uspostavi prisnu saradnju sa detetom, pa dete odlazak na tretman obično doživljava kao pozitivno iskustvo. Svesno svog napretka, dešava se da i samo poželi još koji susret! Zato i kažemo da su deca najbolji učitelji istrajnosti i radoznalosti.

Evo i situacija u kojima treba pomoći detetu:

  • Dete ne govori ili govori manje od svojih vršnjaka.
  • Dete nedovoljno razume.
  • Dete ima siromašan fond reči i rečenica mu nije gramatički ispravna.
  • Dete ne izgovara pravilno neke glasove.
  • Dete govori tako da ga okolina (porodica i šire okruženje) ne razume.
  • Dete muca.

Svako dete bi trebalo da ovlada maternjim jezikom i komunikacijom do svoje treće godine!

Ukoliko se to ne dogodi – dete kasni u govorno – jezičkom razvoju! Dakle, nedopustivo je da dete sa navršene tri godine komunicira gestom umesto govorom!

Ukoliko govorna komunikacija nije adekvatna (siromašan rečnik i nepotpuna rečenica ) - jezički razvoj je usporen.

Artikulacija glasova zavisi od zrelosti i spretnosti artikulatornih organa, te su individualne razlike među decom velike. Međutim, dete bi trebalo da pravilno artikuliše sve glasove do navršene pete (šeste) godine. Ukoliko govorno – jezički razvoj kasni ili je usporen, obično podrazumeva i problem artikulacije glasova.

Tokom ekspanzivnog razvoja govora, neka deca prođu kroz period tzv. fiziološkog mucanja, koje karakteriše izmenjen ritam I tempo govora. Ovaj problem se može javiti i nakon navršene treće godine.

Pošto smo nabrojali sve slučajeve koji zahtevaju stručnu pomoć logopeda, osluškujte svoje dete i odvedite ga na pregled ukoliko se javi i sama sumnja da je prisutan neki od njih.