Pirotehnička Sredstva

PIROTEHNIČKA SREDSTVA

Istraživanja širom sveta pokazuju da se povrede pirotehničkim sredstvima najčešće dešavaju na privatnim i porodičnim proslavama.

Svake godine tokom proslave brojnih praznika širom sveta veliki broj ljudi bude lakše ili teže povređen usled neadekvatne i nedozvoljene upotrebe pirotehničkih sredstava – petard i vatrometa. Posebno zabrinjavajuća činjenica je da najveći broj povređenih jesu upravo mlade osobe, a deca do 16 godina čine gotovo polovinu povređenih.

Najčešće povrede izazvane pirotehničkim sredstvima su opekotine, pri čemu uglavnom stradaju lice, prsti i šake. Često dolazi i do povreda očiju, pre svega opekotina rožnjače, ali i mehaničkih oštećenja nastalih upadanjem stranog tela u oko, koja mogu dovesti do delimičnog ili potpunog gubitka vida. Česti su I problem sa sluhom koji mogu varirati od trenutne zaglušenosti i zujanja u ušima do oštećenja bubne opne i oštećenja sluha različitog stepena, ponekad I doživotnog. Eksplozivnim dejstvom pirotehničkih sredstava mogu nastati i delimične ili potpune amputacije jednog ili više prstiju.

Amputacija prstiju, oštećenje vida i sluha predstavljaju ozbiljne povrede koje menjaju život povređenom i njegovoj porodici.

Svaka druga povreda nastaje usled neadekvatnog rukovanja pirotehničkim sredstvima, što pre svega podrazumeva nepridržavanje pisanih uputstava za upotrebu, ali i neadekvatan transport i čuvanje, dok svaka treća nastaje usled neispravnosti pirotehničkih sredstava.

Komisija za bezbednost potrošača SAD je istakla da je tokom perioda primene epidemioloških mera usled epidemije COVID19 zabeležena veća upotreba pirotehničkih sredstava, pre svega vatrometa, u kućnim uslovima, i da ovaj trend ima tendenciju da se nastavi i tokom božićnih praznika. Prema izveštaju Komisije, tokom praznika obeleženih od početka ove godine evidentiran je 10 puta veći broj povreda pirotehničkim sredstvima u odnosu na isti period prethodne godine.