Pred Nama Je Teška Zima

PRED NAMA JE TEŠKA ZIMA

Poštovani,

Pred nama je teška zima. Prisustvo virusa Covid19 i virusa gripa, uz česte prehlade i uporne alergije će sve više ljudi dovoditi do stanja panike, upravo zbog međusobnog preklapanja simptoma navedenih oboljenja. Nastupajućem problemu želimo da pristupimo sa velikom dozom optimizma, što u našem slučaju znači da verujemo da ćemo, uz međusobnu saradnju sa vama, uspeti da maksimiziramo povoljnost ishoda predstojećih izazova.

Međutim, naša profesija nam ne dozvoljava da sasvim isključimo zabrinutost jer realnost u kojoj živimo zahteva oprez, kako bi smo bili spremni za scenarije koje ne možemo da sprečimo.

- Svesni smo da će čekaonice domova zdravlja, ali i privatnih ustanova, biti pune.

- Svesni smo da je u čekaonicama domova zdravlja najveći rizik od zaražavanja.

- Svesni smo da svako od spomenutih oboljenja može dodatno da se iskomlikuje ako mu ne pristupimo sa najvišim stepenom posvećenosti i odgovornosti.

Jedna od mera opreza je vakcinisanje protiv gripa. Na ovaj način štitite sebe od gripa, štite druge od gripa ali i štitite sebe od težeg oboljenja u slučaju istovremenog oboljevanja od gripa i Covid19.

Mera koju bi smo mi predložili je zakazivanje pregleda sa određenim vremenskim razmakom, kako bi se broj osoba u čekaonici sveo na minimum.

Nadamo se da ćete izaći u susret osnovnom načelu naše struke – čuvanju ljudskog života. Čvrsto Vam obećavamo da ćemo prepoznati spremne za saradnju, kako bi im zahvalili na saosećanju u najtežem trenutku za našu profesiju.

Polikinika „Velisavljev“