Prediktivni Faktori Dijabetesa Tip 1

PREDIKTIVNI FAKTORI DIJABETESA TIP 1

Jovan Vlaški

Genetska konsultacija predstavlja komunikacioni proces pomoću koga se bolesnici i njihovi rođaci koji imaju rizik da će oboleti od neke nasledne bolesti, informišu o verovatnoći prenošenja, posledicama, ispoljavanju bolesti, kao i načinima kako bolest izlečiti, ublažiti ili prevenirati. To je i proces koji pomaže svim ljudima da razumeju ulogu genetske predispozicije ka određenim bolestima, empirijski rizik i što se dijabetesa tiče i ulogu imunoloških , spoljašnjih činilaca, ishrane, hemijskih materija, stresa, gojaznosti , insulinske rezistencije i dr.Genetski faktori nisu se mnogo izmenili u odnosu na ranije period, ali uloga spolašnjih faktora kao „okidača“autoimunog procesa ili njihova uloga u patogenezi ( naročito gojaznost i insulinska rezistencija u oba tipa dijabetesa je nesumnjivo velika, ako ne i najveća.Otuda i sve manja razlika u incidenci tip 1 i 2 dijabetesa, prisustvo imunoloških faktora i u tipu 2 dijabetesa ( bez genetske predispozicije).

Da li će moje drugo dete dobiti dijabetes, kako planirati , ostvariti želju za većim brojem potomaka ( a da oni budu zdravi)-to je jedno od svakodnevnih pitanja sa kojima se lekar, pedijatar susreće u svom svakodnevnom radu.Odgovor će dati sam pedijatar, uz konsultaciju endokrinologa, genetičara i imunologa.