Savremeni Pristup U Borbi Protiv Polenskih Alergija

SAVREMENI PRISTUP U BORBI PROTIV POLENSKIH ALERGIJA

Dr Andrija Rudić pedijatar pulmolog Novi Sad

Alergijske bolesti su izbile na prvo mesto hroničnih bolesti u Evropi sa zahvaćenošću od 20% celokupnog stanovništva. 100 miliona Evropljana boluje od alergijskog rinitisa a čak 70 miliona od asthme, koja je najčešći razlog hospitalizacije u detinjstvu. Smatra se da će do 2025. godine više od 50% stanovništva Evrope bolovati od neke alergijske bolesti. Navedeni su statistički podaci Evropske Akademije za Alergologiju i Kliničku Imunologiju - EAACI do 2016. godine.

Na osnovu 60 godina praćenja EAACI daje smernice za prevenciju i zdrav život:

 • Alergije i astma se mogu prevenirati i kontrolisati.
 • Prevencija i kontola bolesti su najefikasniji način smanjenja opterećenja alergijom i asthmom.
 • Alergenska imunoterapija (AIT) je efikasna u redukciji simptoma alergijskog rinitisa i ima dugotrajan koristan efekat na asthmu čak i po prestanku lečenja, čime poboljšava kvalitet života osobama koje pate od alergije.
 • Alergijska imunoterapija je jedina bolest modifikujuća intervencija koja sa potvrđenom efikasnošću prevenira novu senzibilizaciju i asthmu.

1. Osove alergenske imunoterapije (AIT)

Ponavljanom primenom postepeno rastućih doza specifičnog alergenskog ekstrakta – alergenske vakcine pacijentima sa IgE posredovanim bolestima postiže se kontrola alergijskih simptoma koje ti specifični alergeni uzrokuju.. Kao vakcina se koriste alergoidi dobijeni konverzijom iz alergena čime se zadržava imunogenost a samanjuje njihova alergogenost. Alergoidi obezbeđuju mogućnost davanja visokih doza, kraći period povećavanja doze što je dovelo do toga da su u širokoj upotrebi u Evropi.

2. Farmakološke karakteristike AIT vakcine

 • Kontinuirano oslobađanje antigena.
 • Održavanje titra odgovarajućih antela >IgG, < IgE.
 • Potenciranje razvoja Th ćelija.

Pollinex (AIT vakcina)

 • 6 primenjenih injekcija svake godine, tokom 3 godine.
 • Vakcina Pollinex grasses ( trave) i Pollinex trees (stabla).

Kratkoročni efekti: manifestuju se tokom prve godine primene) smenjenje simptoma i potrošnje lekova.

Dugoročni efekti (manifestuju se posle primene 3-5 godina).

 • Smanjena progresija rinitisa u astmu.
 • Smanjena progresija rinitisa astme u teži oblik bolesti.
 • Smanjena specifična nazalna hiperreaktivnost.
 • Smanjena nespecifična i specifična bronhijalna hiperreaktivnost.
 • Prevencija novih senzibilizacija.

Pollinex grasses +Rye sadrži prečišćene ekstrakte alergena 13 najčešćih trava našeg podneblja. Pollinex Trees sadrži ekstrakte alergena polena: breze, jove i lešnika.

Pollinex vakcina doziranje:

 • Početna terapija
 • I doza 300 SU
 • II doza 800 SU posle 7-14 dana
 • III doza posle 7-14 dana
 • Terapija održavanja
 • Tri doze po 2000 SU na 2-4 nedelje

Pollinex vakcina se primenjuje:

 • Kod dece iznad 6 godina.
 • Kod pacijenata koji nisu dobro odreagovali na farmakoterapiju.

Pollinex vakcina - neželjena dejstva

Neželjena dejstva na vakcinu su retka i blaga ali se mogu očekivati, ukoliko se pojave terapija se odmah prekida. Rhinitis ili urtikarija – antihistaminici, blagi bronhospazam – simptomska terapija. Umereno teške i teške :otežano disanje, anafilksa. Bronhodilatatori, antišok terapija. Lokalno se može javiti otok i iritacija na mestu injiciranja. Mera predostrožnosti pacijent se zadrži na posmatranju 60 minuta.

Pollinex – mere opreza

Ne treba prekoračivati pojedinačnu dozu. Vakcinaciju vršiti u zdravstvenim ustanovama gde postoji mogućnost tretiranja neželjenih reakcija. Pacijenta upozoriti da ne uzima obilne obroke pre primene vakcine Izbegavati teže fizičke napore 12 sati posle vakcinacije. Savetovati pacijenta da se u slučaju neželjenih reakcija odmah javi lekaru. Virusne i bakterijske vakcine se mogu davati sedam dana pre prve ili sedam dana posle Poslednje AIT vakcine. Ako se prekorači vreme između planiranih injekcija potrebno je tretman početi iznova.

Vakcine držati u frižideru od 2-8 C , izvaditi 2-3 sata pre upotrebe na sobnu temperaturu.