WOLFF – PARKINSON - WHITE Sindrom (WPW Sindrom)

WOLFF – PARKINSON - WHITE sindrom (WPW sindrom)

WPW sindrom se odnosi na prisutnost dodatnog abnormalnog električnog puta u srcu koji uzrokuje tahikardiju, odnosno ubrzani rad srca. To je poseban oblik poremećaja funkcije srca, pri čemu se javlja anomalija intraventrikularnog širenja nadražaja. Kod ove anomalije, QRS kompleks je produžen preko granica normale. Ponekad postoji međusobna veza sa paroksizmalnom tahikardijom.

EKG karakteristike ove anomalije su: normalan sinusni ritam uz upadljivo skraćen PQ interval, koji je uvek ispod 0,12 sekundi, dok PR - segment često nedostaje; QRS kompleks je produžen preko granica normale tj. preko 0,09 sekundi; električna osovina može biti devirana ulevo ili udesno, a ST segment i T talas mogu biti sekundarno promenjeni. Tako T talas u prvom odvodu ili u levim prekordijalnim derivacijama može biti negativan.

Simptomi ovog sindroma mogu biti trajno prisutni ili pak mogu nailaziti samo u napadima, često sa višegodišnjim latentnim periodima. Uzroci ovog sindroma mogu biti različiti. Histološki supstrat je neretko potpuno uredan, pa se može pretpostaviti da se tu radi samo o jednom funkcionalnom poremećaju - jedan deo ventrikularnog miokarda uz atrioventrikularnu granicu je iritabilan, te kao ektopičan centar, ranije započinje depolarizaciju komore. Kao dokaz da je miokard takvih osoba iritabilan, može se uzeti činjenica da takvi pacijenti često naginju ekstrasistolama i atacima supraventrikularne paroksizmalne tahikardije. U retkim slučajevima, kod nosioca ovog sindroma možemo pronaći kongenitalnu anomaliju u obliku posebnog snopića muskulature, koji spaja miokard desne pretkomore i desne komore. Na kraju, WPW sindrom može biti i posledica cirkumskriptne lezije miokarda.

WPW sindrom je prisutan od rođenja, a simptome mogu doživeti osobe svih uzrasta, uključujući i decu. Ipak se epizode ubrzanog rada srca najčešće javljaju u ranim dvadesetim godinama.

U većini slučajeva, epizode ubrzanog rada srca nisu opasane po život, ali se mogu javiti i ozbiljniji srčani problemi. Tretmani za WPW sindrom mogu zaustaviti ili sprečiti epizode ubrzanog rada srca, a postupak poznat kao ablacija može trajno ispraviti ritam srca.

Simptomi:

Simptomi WPW sindroma su rezultat ubrzanog rada srca, a mogu uključivati:

  • Palpitacije.
  • Lakomislenost.
  • Vrtoglavicu.
  • Nesvesticu.
  • Lako umaranje tokom vežbanja.
  • Anksioznost.

Simptomi se najčešće prvi put javljaju u tinejdžerskim godinama ili u ranim 20-ima. Epizode ubrzanog rada srca mogu početi iznenada i trajati nekoliko sekundi ili nekoliko sati, a najčešće se događaju tokom vežbanja.

Simptomi kod odojčadi sa WPW sindromom uključuju:

  • Kratak dah.
  • Slabu aktivnost deteta.
  • Loš apetit.
  • Brze otkucaje srca uočljive na grudima.

Lečenje:

Lečenje WPW sindroma podrazumeva lečenje ubrzanog rada srca. Ubrzani rad srca može se ispraviti, a otkucaji srca usporiti jednostavnim fizičkim pokretima. Međutim, pojedini slučajevi zahtevaju primenu medikamenata ili nekog drugog medicinskog tretmana za usporavanje rada srca.

Kako se postavlja dijagnoza?

Potreban je pregled kardiologa, kao i UZ srca tj.EKG i ECHO srca.