Zapaljenje srednjeg uha /otitis media

Zapaljenje srednjeg uha /otitis media/

Zapaljenje srednjeg uha je najčešće bakterijsko oboljenje u uzrastu odojčeta i ranom dečijem uzrastu. Najučestalije se javlja u periodima od 6. do 11. meseca života i malo kasnije, između 4. i 7. godine života, tokom jeseni i zime.

Kako nastaje?

Najčešće nastaje naseljavanjem uzročnika iz nosa. Uzročnici mogu biti:

  1. virusi : respiratorni sincicijalni virus (RSV), virus influence, virus parainfluence (tip 1,2,3), adenovirus, enterovirus, koronavirus, rinovirus
  2. bakterije: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus infuenzae, Moraxella catarrhalis
  3. virusno-bakterijska infekcija je dokazana čak u 25% slučajeva. Naglašavamo da antibakterijska terapija nema uspeha kod ovakvih infekcija!

Prethodna virusna infekcija dovodi do oštećenja sluznice, što olakšava bakterijama da postanu patogene u srednjem uhu.

Kako prepoznati?

Specifičan simptom ovog oboljenja je bol u uhu. Starija deca će se verovatno požaliti baš na ovaj simptom, dok se kod male dece (mlađe od 2 godine) sumnja na oboljenje može javiti samo prepoznavanjem karakterističnih simptoma (povišena temperature, gubitak apetita, zapušenost nosa, slivanje sekreta niz zadnji zid ždrela, kašalj, povraćanje i/ili proliv -kod dece uzrasta do godinu dana) i posledičnih oblika ponašanja (plač i razdražljivost).

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze (kod starije dece), kliničke slike i otomikroskopskog pregleda.

Terapija

Terapija podrazumeva terapiju bola, antibiotsku terapiju i adjuvantnu (dopunsku) terapiju. Farmakologija bola podrazumeva sistemsku primenu brufena ili paracetamola u odgovarajućoj dozi. Ponekad je potrebno arteficijalno otvaranje bubne opne (paracenteza), sa ciljem ublažavanja ili eliminacije bola i ostvarivanja preduslova za efikasnije delovanje antibiotika.
Deci uzrasta do dve godine je preporučljivo uvođenje antibiotske terapije i to u trajanju od 10 dana.
Dopunska terapija podrazumeva oslobađanje patološkog sekreta iz nosa tj. primenu slanih rastvora uz aspiraciju sekreta.

Prevencija

Neke od mera prevencije su:

  • aktivna imunizacija sa ciljem prevencije virusnih upala gornjih respiratornih puteva
  • boravak na svežem vazduhu i često provetravanje prostorija
  • podsticanje prirodne ishrane dojenjem
  • edukacija o položaju novorođenčeta i odojčeta u toku ishrane i u toku spavanja
  • vreme uključenja dece u kolektiv
  • izbegavanje pasivne izloženosti duvanskom dimu i drugim oblicima aerozagađenja