Ultrazvuk mozga

Ultrazvuk mozga

Ultrazvuk mozga je jednostavna, bezbolna, neinvazivna, neškodljiva metoda pregleda koja služi za prikaz određenih moždanih struktura u nedonoščadi, novorođenčadi i odojčadi. Zbog svoje jednostavne i praktične primene ultrazvuk je danas metoda izbora pregleda mozga u neonatologiji i razvojnoj neurologiji. Zbog neškodljivosti se pregled ultrazvukom može ponavljati više puta i na taj način pratiti razvoj mozga, kao i postaviti dijagnoza nekog oboljenja. Pregled omogućavaju dva mesta na glavi novorođenčeta ili odojčeta /tzv. ultrazvučni prozori / velika i mala fontanela. Velika fontanela predstavlja "akustički prozor", prostor kroz koji ultrazvučni talasi mogu prodreti do moždanih struktura. Zatvaranjem akustičkih prozora, posebno velike fontanele, posle prve godine /14 + ili- 4 meseca/ to je period kada se zatvara velika fontanela i nakon tog perioda u većini slučajeva se ne može izvoditi pregled.

Za pretragu dečijeg mozga najčešće se primenjuju konveksne i linearne sonde, frekvence od 5; 7,5 kao 10 mHz.

Ultrazvučni pregled mozga novorođenčeta i odojčeta za razliku od drugih pregleda mozga /CT, MR/ može se izvoditi učestalo, u bilo koje vreme, bez potrebe za anestezijom ili sedacijom. Pregled je siguran, pouzdan, brzo izvodljiv i do sada nije dokazan štetni učinak. U novorođenčeta se može vršiti i dok dete boravi u inkubatoru ili krevetiću, bez da se remete nužni uslovi intenzivnog lečenja.

INDIKACIJE ZA ULTRAZVUČNI PREGLED MOZGA NOVOROĐENČETA I ODOJČETA:

 • NEDONEŠENOST
 • NEUROLOŠKI POREMEĆAJ NOVOROĐENČETA I ODOJČETA, /odstupanje u neurološkom statusu /
 • KONVULZIJEFAKTORI u perinatalnom periodu koji mogu uticati na kasniji lošiji razvoj centralnog nervnog sistema /asfiksija, intrauterusni zastoj rasta, respiratorni distres sindrom , apneja, perinatalna infekcija, novorođenče majke sa dijabetesom ili majke sa gestacijskim dijabetesom, hemoragijska dijateza, traumatski porođaj i dr./
 • OBIM GLAVE NEPRIMEREN UZRASTU: suviše veliki obim glave, MAKROCEFALIJA ili suviše mali obim glave, MIKROCEFALIJA.
 • NOVOROĐENČAD SA ZNACIMA POVIŠENOG INTRAKRANIJALNOG PRITISKA / hipertenzivni hidrocefalus/
 • NOVOROĐENČE SA RASCEPOM NEURALNE CEVI /MENINGOMIJELOKELA/
 • NOVOROĐENČE SA SUMNJOM NA RAZVOJNU ANOMALIJU MOZGA
 • NEPRAVILNOSTI LICA I DRUGE NEPRAVILNOSTI
 • INFEKCIJE CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA
 • POVREDE GLAVE
 • STANJA NAKON NEUROHIRURŠKIH INTRAKRANIJALNIH OPERACIJA U ODOJČADSKOM DOBU.

Ultrazvuk mozga novorođenčeta u svakodnevnoj kliničkoj praksi uz mogućnost ponavljanja pregleda u inkubatoru značio je veliki napredak u dijagnostici i lečenju ugrožene novorođečadi unazad 20 godina. Danas je bez ultrazvuka mozga nezamisliv rad neonatologa intenzivista, ali i pedijatara i neuropedijatara.

Sve savršeniji UZ aparati omogućavaju postavljanje"jednostavne " dijagnoze intrakranijalnih krvarenja I- IV stepena i dijagnoze periventrikularne leukomalacije I-III stepena kod nedonešene dece i dece rođene u terminu, te njihovo praćenje. Ponavljanje UZ pregleda uz kliničko i neurološko praćenje je vrlo važno za sa sveobuhvatni neurorazvojni ishod deteta, a nezavisno od gestacijeske starosti.

U DONESENE DECE ultrazvukom mozga postavlja se dijagnoza hipoksično ishemičnih oštećenja i prati razvoj mozga.

Ultrazvučni pregled ima veliku prognostičku vrednost, ako je neonatlani UZ mozga uredan, velika je verovatnoća za uredan ishod deteta. Kod svih oštećenja mozga, važna je rano ultrazvukom postaviti dijagnozu, da bi se primenila adekvatna, rana i intenzivna neurorazvojna stimulacija da bi dete imalo što bolji ishod. Na osnovu činjenice da su u prvim mesecima života neuroplastični procesi reorganizacije mozga najprisutniji.