Vojta Terapija

VOJTA TERAPIJA

Valcav Vojta je još 1954. godina u Pragu započeo prve korake u razvoju specijalnih postupaka pregleda kod riziko beba. U kasnijem radu, nakon prelaska u Nemačku, Vojta razvija sistem rane dijagnoze i rane terapije kod cerebralno paretičnih i drugih motoričkih oštećenja.

Dijagnostički postupak predstavlja funkcionalnu analizu za procenu zrelosti centralnog nervnog sistema u najranijem uzrastu (prvo i drugo tromesečje) kada klasičnim neurološkim pregledom nismo u mogućnosti da sagledamo abnormalnosti jer se proces sazrevanja gotovo svih neuroloških struktura odvija tokom vremena,

Položajne reakcije su pokreti tela isprovocirani određenom promenom položaja.To su refleksne aktivnosti koje se odvijaju kroz nekoliko faza i predstavljaju objektivne pokazatelje postignutog razvoja mozga. Postavljanjem deteta u sedam različitih položaja izaziva se slanje draži ka mozgu i kičmenoj moždini što dovodi do adekvatnih reakcija glave, trupa i ekstremiteta. Dete pravi karakterističan pokret u zavisnosti od uzrasta.Položajne reakcije su abnormalne ukoliko je poremećena sposobnost CNS-a da se prilagodi promeni položaja tela,tj. nije u stanju da pravilno obradi aferentne impulse.Pažljivim pregledom moguće je već u prvom tromesečju prepoznati patološki motorni razvoj koji sebi polako trasira put i fiksira šemu.

Tretman po Vojti

Postavljanjem deteta u odgovarajući položaj i pritiskom na određene zone na telu stvaramo nadražaj koji se preko uzlaznih nervnih puteva puteva prenosi do spinalnih i moždanih centara koji ih prihvataju, prerađuju i preko silaznih nervnih puteva pretvaraju u mišićnu kontrakciju tj.dirigovani pokret. Terapijom detetu unapred nudimo šemu normalne mišićne aktivnosti.Izazivajući automatske nesvesne pokrete mozak postaje svestan svojih perifernih delova te dolazi do usvajanja pravilnijih kretnji. Uspostavljanjem postepenog sazrevanja nerava i mišića duž kičmenog stuba stvara se osnova zanormalan motorni razvoj deteta.

Ukoliko fizijatar proceni da dete treba uključiti u vojta terapiju, Vojta terapeut određuje terapijski focus i cilj terapije, pravi individualni program i edukuje roditelje koji Vojta terapiju nastavljaju da sprovode u kućnim uslovima. Vojta terapija je terapija kod koje u tačno određenim položajima (položaj na leđima, položaj na boku I položaj na stomaku), pritiscima na tačno određena mesta tj. zone podražavanja (ima ih ukupno 10 na telu) izazivamo obrasce refleksnog pokretanja i aktivaciju mišića celog tela . Dostupan je niz varijanti početnog položaja, kao i zona podražavanja. Moguće su kombinacije aktiviranja refleksnog obrasca na više načina.. Vojta terapeut nadgleda rad roditelja sa detetom, te uspeh terapije u velikoj meri zavisi od saradnje i komunikacije roditelja i vojta terapeuta. Faktor poverenja je takođe bitan jer rezon “ proćiće samo” predstavlja subjektivnu želju roditelja ali ne i objektivnu odgovornost prema zdravlju deteta. Strpljenje je najbolji saveznik u savladavanju svake aktivnosti, pa tako i ove. Beba plače? Ne brinite! Bol sigurno nije uzrok plakanja jer pri pravilnom izvođenju terapije dete ne sme da oseti bol. Možda samo želi da vam poruči da mu se ne vežba, a kako će to beba učiniti osim plakanjem?! Svojom upornošću je zapravo učite pravilu života da su “ciljevi granice naših mogućnosti, a ne želja”. A pošto 2nema ništa fatalnije za karakter nego napola završeni poslovi”, vodite se mišlju da istrajnošću u ovom izazovu postavljate temelj čvrstog karaktera svom detetu. Napomenimo i da se Vojta terapija primenjuje od najranijeg doba i da starosna granica ne postiji. Najbolji rezultati se postižu primenom terapije u najranijem uzrastu kada još nije došlo do usvajanja loših motornih obrazaca. Čak I kod sasvim zdrave dece, Vojta metoda daje odlične rezultete pri stimulaciji razvoja, pa se preporučuje svima koji brinu o zdravlju deteta, kao uvertira u negovanju zdravog životnog stila koji podrazumeva fizičku aktivnost kao postulat zdravlja.